1.3.

Ansökan om skoltransport för läsåret 2023-2024 skall göras senast 31.3.2023

Läs hela notisen KRo

2.2.

Mahdollinen lakko

Läs hela notisen KRo

19.12.2022

OBS Ändringar beträffande hur du når elevårdspersonal

Från årskiftet gick elevårdspersonalen över till välfärdsområdet.Detta medförde att vi tillfälligt inte heller var nåbara via wilma under några veckor.Nu fungerar wilma igen även för oss... åtminstone tillsvidare.Däremot så har telefonnummer och e-post ändrat. Du /Ni når oss via följande: hälsovårdare [email protected] tel 0407114850 kurator [email protected] tel 0401785125 skolpsykolog [email protected] 0401495289

MNy

28.9.2022

Information om skolhälsovården 2022-2023 på KSH

Hälsovårdaren finns på plats på KSH onsdag till fredag då även hälsogranskningar mest är inbokade.Sköter KBG måndagar och tisdagar pojokyrkobyskola.Dock har jag öppen mottagning de dagar jag är på plats på KBG/KSH dvs måndagar samt onsdag-fredag klo 11-12.Eleven kan utan tidsbeställning besöka hälsovårdarens öppna mottagning.Där allt från mående,hälsobekymmer och vaccinationer kan erbjudas hjälp med.Önskar man dock med säkerhet en tid så kontakta via wilma så bokar jag en tid.Sjukvård sköts av HVC som sköter mindre akuta ärenden 0192893000.Mera brådskande bedömning 116117 och till pkl jour(Raseborgs sjukhus eller Lojo sjukhus pkl) Läs nedan mera info om skohälsovården som är viktig att veta

Läs hela notisen MNy

30.8.2022

Ungdomsgårdarna öppnar igen fredagen 2.9.2022 och har öppet enligt följande:

Läs hela notisen KRo

22.8.2022

Skolskick - Koulu kunnossa

Läs hela notisen BlAn

12.8.2022

Reitti/Rutt 4D Antby–Törvesbro–Pappila/Prästgården–Karis/Karjaa (+ip Bäljars - Svedja klo 13&14)

Läs hela notisen KRo

Reitti/Rutt 5E Brasby–Bondby–Backgränd–Lövkulla–Karis/Karjaa

Läs hela notisen KRo

Rutt/Reitti 10J Rejböle-Grundsjö–Gåliäng–Karis/Karjaa

Läs hela notisen KRo

Rutt/Reitti 27Ä Gammelboda-Ekenäs skolområde-Langansböle-Dragsvik-Gammelboda-Ekenäs skolområde (+ efm klo 15 Karis/Karjaa - Sannäs - Svartå - Svartå bruk)

Läs hela notisen KRo

11.8.2022

Skoltransporttidtabeller på Wilmas anslagstavla - Koulukuljetusaikataulut tulevat Wilman ilmoitustaululle

Läs hela notisen KRo

7.3.2022

Anvisningar för hemtestning för skolelever, studerande samt för skolornas och läroanstalternas personal

Läs hela notisen BlAn

26.1.2022

Från och med onsdag 26.1.2022 görs i Raseborg inga karantänbeslut

Läs hela notisen KRo

27.8.2021

Ungdomsgårdarna öppnar igen - Nuorisotalot aukeavat taas

Läs hela notisen KRo

2.8.2021

Uppdatering av den lokala läroplanen/Årskurs 7-9

Läs hela notisen HeC

19.8.2011

Personligt Wilma-lösen

Läs hela notisen (Meddelande från administratorn)

Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.