Hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen och till vårdnadshavare