Rutt/Reitti 24X Åsenby–Antby–Ingå gräns–Höstnäs–Kopparnäs-Snappertuna


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen och till vårdnadshavare