Ungdomsgårdarna öppnar igen fredagen 2.9.2022 och har öppet enligt följande:


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen och till vårdnadshavare