Karis svenska högstadium

Latest announcements

Ansökan om skoltransport för läsåret 2023-2024 skall göras senast 31.3.2023 01.03.2023

Read the whole announcement

Mahdollinen lakko 02.02.2023

Read the whole announcement

OBS Ändringar beträffande hur du når elevårdspersonal 19.12.2022

Från årskiftet gick elevårdspersonalen över till välfärdsområdet.Detta medförde att vi tillfälligt inte heller var nåbara via wilma under några veckor.Nu fungerar wilma igen även för oss... åtminstone tillsvidare.Däremot så har telefonnummer och e-post ändrat. Du /Ni når oss via följande: hälsovårdare [email protected] tel 0407114850 kurator [email protected] tel 0401785125 skolpsykolog [email protected] 0401495289

Information om skolhälsovården 2022-2023 på KSH 28.09.2022

Hälsovårdaren finns på plats på KSH onsdag till fredag då även hälsogranskningar mest är inbokade.Sköter KBG måndagar och tisdagar pojokyrkobyskola.Dock har jag öppen mottagning de dagar jag är på plats på KBG/KSH dvs måndagar samt onsdag-fredag klo 11-12.Eleven kan utan tidsbeställning besöka hälsovårdarens öppna mottagning.Där allt från mående,hälsobekymmer och vaccinationer kan erbjudas hjälp med.Önskar man dock med säkerhet en tid så kontakta via wilma så bokar jag en tid.Sjukvård sköts av HVC som sköter mindre akuta ärenden 0192893000.Mera brådskande bedömning 116117 och till pkl jour(Raseborgs sjukhus eller Lojo sjukhus pkl) Läs nedan mera info om skohälsovården som är viktig att veta

Read the whole announcement

Ungdomsgårdarna öppnar igen fredagen 2.9.2022 och har öppet enligt följande: 30.08.2022

Read the whole announcement

Older announcements

Only public announcements are shown above. You may see more announcements after logging in.

Wilma 2.33.69.1 © 2000-2023 Visma Lisenssit

Visma and the Visma logo are registered trademarks of Visma AS. Wilma and the Wilma logo are registered trademarks of Visma Enterprise Oy. All other trademarks are the property of their respective owners.